Quyết định 1515/QĐ-HĐTS ngày 22 tháng 11 năm 2021 về việc xét miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ xét tuyển trình độ thạc sĩ năm 2021 – đợt 2