ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 774 /TB-KHTN

TPHCM, ngày 25 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ TIẾN SĨ NĂM 2021 – ĐỢT 2
(Địa chỉ trang web: https://sdh.hcmus.edu.vn/)

1. DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO: (phụ lục 1)

2. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH:
Người đăng ký học chương trình dự bị tiến sĩ (dưới đây gọi là người học) cần thỏa các điều kiện sau:
2.1. Điều kiện văn bằng: thỏa 1 trong các điều kiện văn bằng sau
a. Người tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi có điểm trung bình tích lũy từ 8.0 trở lên (theo thang điểm 10) đúng ngành hay ngành phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển (phụ lục 1).
b. Người tốt nghiệp thạc sĩ ngành gần, ngành khác (phụ lục 2) với ngành dự tuyển và phải học bổ sung kiến thức. Trường hợp này người dự tuyển được xét môn học bổ sung kiến thức trước khi dự tuyển.
c. Người tốt nghiệp thạc sĩ chương trình định hướng ứng dụng theo phương thức không yêu cầu luận văn phải học bổ sung kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học và các môn học bổ sung kiến thức khác theo yêu cầu của ngành đào tạo (nếu có) trước khi học chương trình tiến sĩ. Trường hợp này người dự tuyển được xét môn học bổ sung kiến thức trước khi dự tuyển.
2.2. Giảng viên hỗ trợ hướng dẫn người học (viết tắt là GVHD): được ít nhất một nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hay học vị tiến sĩ khoa học; tiến sĩ nhận hướng dẫn người học trong thời gian dự bị tiến sĩ.
GVHD có nhiệm vụ hỗ trợ người học trong việc củng cố kiến thức chuyên môn ở lĩnh vực dự định nghiên cứu luận án tiến sĩ; Hỗ trợ người học thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, tham gia Hội nghị, Hội thảo, đăng bài báo khoa học trong và ngoài nước.
2.3. Bài luận về định hướng nghiên cứu: (báo cáo phỏng vấn)
Viết bài luận về định hướng đề tài nghiên cứu luận án tiến sĩ; Kinh nghiệm và kế hoạch nghiên cứu khoa học (đề tài nghiên cứu, bài báo khoa học); Kế hoạch học tập, nghiên cứu tiếp ở bậc tiến sĩ. Bài luận được viết và báo cáo bằng tiếng Việt (mẫu 3)
Người học sẽ trình bày báo cáo trước Tiểu ban chuyên môn (cùng buổi phỏng vấn xét tuyển NCS) để kiểm tra, đánh giá khả năng học tập nghiên cứu ở bậc tiến sĩ cũng như định hướng lĩnh vực nghiên cứu phù hợp với ngành đào tạo cho người học
Người học được Tiểu ban chuyên môn đánh giá thông qua thì được ghi danh vào học chương trình dự bị tiến sĩ.

3. CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ TIẾN SĨ:
Trong thời gian học dự bị tiến sĩ, người học được học chương trình tiến sĩ gồm
a. Bổ sung kiến thức:
Học viên có bằng tốt nghiệp thạc sĩ ngành gần, ngành khác đăng ký học các môn bổ sung kiến thức chương trình thạc sĩ.
b. Các học phần tiến sĩ
Người học được đăng ký học các môn ở học phần tiến sĩ cùng với lớp nghiên cứu sinh chính qui. Kết quả các môn học sẽ được bảo lưu tối đa 2 năm kể từ ngày thi kết thúc môn học và được dùng xét miễn môn học trong chương trình tiến sĩ chính thức.
c. Nghiên cứu khoa học:
– Người học được CBHD hỗ trợ thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, tham gia hội nghị, hội thảo và đăng các bài báo khoa học trên các tạp chí trong và ngoài nước
– Các bài báo khoa học được đăng trong thời gian dự bị tiến sĩ sẽ được công nhận trong điều kiện dự tuyển nghiên cứu sinh và chương trình tiến sĩ chính quy khi thỏa các yêu cầu sau:
• Bài báo khoa học do người học là tác giả chính (người đứng tên đầu nhóm tác giả) được công bố hoặc được nhận đăng trên các tạp chí khoa học, kỷ yếu hội nghị khoa học (đăng toàn văn) có phản biện thuộc danh mục bài báo theo qui định của Hội đồng chức danh Nhà nước. Người học thuộc lĩnh vực Toán học thì có thể không đứng tên đầu bài báo nhưng phải được tập thể tác giả xác nhận NCS là tác giả chính.
• Các bài báo khoa học phải có nội dung liên quan đến hướng nghiên cứu đề tài dự kiến thực hiện luận án tiến sĩ.
• Bài báo phải được tập thể cán bộ hướng dẫn chấp thuận trước khi tiến hành thủ tục gửi bài.
• Bài báo còn trong thời hạn 2 năm tính từ năm đăng bài đến ngày trúng tuyển chương trình tiến sĩ chính quy
• Tên Trường đại học Khoa học Tự nhiên, tên ĐHQG-HCM phải ghi vào thông tin tên học viên trong các bài báo khoa học, cách trình bày như sau:
Tiếng Việt:
Họ tên NCS: Nguyễn Văn A (1), (2), (3)
(1) PTN cấp khoa hoặc/Bộ môn (nếu có nhu cầu ghi), PTN cấp Trường/Trung tâm/Viện/Khoa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, TP. Hồ Chi Minh, Việt Nam (hai cấp độ tổ chức được in đậm là bắt buộc phải ghi; cấp PTN thuộc Khoa/Bộ môn là không bắt buộc)
(2) Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
(3) Đơn vị ngoài (do học viên đăng ký, có xác nhận của CBHD trong đề cương)
Tiếng Anh:
Họ tên NCS: Nguyen Van A (1), (2), (3)
(1) Laboratory…/Department…, Laboratory/Center/Institute/Faculty, University of Science, Ho Chi Minh City, Vietnam (hai cấp in đậm là bắt buộc phải ghi)
(2) Vietnam National University, Ho Chi Minh City, Vietnam
(3) Others
d. Dự kiến học phí: 3.217.000đ/ tháng

4. THỜI GIAN HỌC DỰ BỊ TIẾN SĨ:
– Khóa 6 tháng: từ tháng 1/2022 – 6/2022
– Khóa 12 tháng: từ tháng 1/2022 – 12/2022

5. HỒ SƠ VÀ LỆ PHÍ:
5.1. Hồ sơ gồm
– Đơn đăng ký dự học (mẫu 1)
– Giấy xác nhận hướng dẫn nghiên cứu của Nhà khoa học (mẫu 2)
– 5 quyển bài luận (dùng trong buổi phỏng vấn) – mẫu 3
– Bản sao văn bằng và bảng điểm thạc sĩ (có thị thực sao y còn hạn trong 12 tháng)
Lưu ý: hồ sơ trình bày trên khổ giấy A4. Các giấy tờ được photo hoặc trình bày trên khổ giấy A4.
5.2. Lệ phí: 500.000đ/ ứng viên

6. NỘP HỒ SƠ DỰ TUYỂN
Ứng viên nộp hồ sơ theo 1 trong 2 hình thức:
a) Nộp trực tiếp: Ứng viên nộp hồ sơ dự tuyển đầy đủ như hướng dẫn tại mục 5.1 thông báo này tại Phòng Đào tạo Sau đại học từ ngày 25/10/2021 đến 16g00, ngày 12/11/2021 (giờ hành chính).
b) Gửi qua bưu điện: Ứng viên có thể gửi hồ sơ dự tuyển như hướng dẫn tại mục 5.1 thông báo này qua bưu điện từ ngày 25/10/2021 đến 16g00, ngày 12/11/2021 (tính theo dấu bưu cục nhận thư).
Lưu ý: Đối với ứng viên tốt nghiệp thạc sĩ từ tháng 3/2021 nhưng chưa nhận văn bằng tốt nghiệp thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp thay văn bằng tốt nghiệp. Trường hợp này ứng viên phải nộp bổ sung bản sao hợp lệ văn bằng tốt nghiệp trước ngày 30/12/2021. Sau thời hạn qui định trên các ứng viên không nộp bản sao bằng tốt nghiệp sẽ bị hủy kết quả xét tuyển.

7. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM PHỎNG VẤN:
7.1. Thời gian phỏng vấn
– 1 buổi trong thời gian từ 27/11/2021 – 03/12/2021
– Lịch cụ thể từng ngành sẽ thông báo sau ngày 18/11/2021 tại website: https://sdh.hcmus.edu.vn/
7.2. Điểm phỏng vấn: Trường Đại học KH Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM
7.3. Ứng viên cần đảm bảo nguyên tắc an toàn phòng chống dịch covid-19 khi dự thi tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, bao gồm:

a. Sử dụng mã QR của ứng dụng VNEID/ Y tế HCM / Sổ sức khỏe điện tử/ PC-COVID có thể hiện lịch sử tiêm vaccine, thực hiện khai báo y tế và thực hiện quét mã QR khi vào Trường.
b. Đã tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 (ít nhất 1 mũi đối với loại vaccine tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm) có minh chứng trên ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử hoặc PC-COVID.
c. Người đã từng nhiễm SARS-CoV-2 khỏi bệnh, phải có giấy xuất viện và giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch phường, xã, thị trấn; giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly được cấp cho các trường hợp F0 cách ly tại nhà theo đúng quy định.
d. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K trong suốt thời gian dự thi và trong khuôn viên Trường.

8. KẾT QUẢ PHỎNG VẤN:
Dự kiến công bố sau ngày 15/12/2021 tại website: https://sdh.hcmus.edu.vn

9. THÔNG TIN LIÊN HỆ:
– Phòng Đào tạo Sau đại học, trường ĐH Khoa học Tự nhiên
– Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM
– Điện thoại: 028 38350097

Nơi nhận:
– Các Sở, Trường ĐH, CĐ, …
– Các đơn vị trong trường
– ĐHQG -HCM để báo cáo
– Lưu VT, Phòng SĐH

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Lê Quan