ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số:  746B /TB-SĐH

TPHCM, ngày 20 tháng 10 năm 2021

 

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

Chương trình phối hợp đào tạo giữa Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên và Viện John von Neumann, ĐHQG-HCM

 

Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, ĐHQG-HCM thông báo xét tuyển chương trình đào tạo thạc sĩ Ngành Khoa học máy tính – hướng Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT):

1. Chỉ tiêu xét tuyển: 20

2. Điều kiện và tiêu chuẩn xét tuyển:

2.1. Đối tượng xét tuyển:

 • Các thí sinh tốt nghiệp đại học loại khá trở lên thuộc nhóm ngành Công nghệ Thông tin, ngành Điện tử-Viễn thông, ngành Toán-Tin học của các trường Đại học trong nước hay ngoài nước.
 • Học viên cao học năm thứ nhất thuộc nhóm ngành Công nghệ Thông tin, ngành Điện tử-Viễn thông, ngành Toán-Tin học của các trường Đại học trong nước hay ngoài nước.
 • Các thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần, ngành khác với ngành dự thi như sau: ngành Vật lý-Vật lý kỹ thuật; Hóa học; ngành Thống kê; ngành Sinh học-Sinh học ứng dụng; ngành Y học; ngành Kinh tế-Tài chính; ngành thuộc nhóm Kỹ thuật và Khoa học hoặc có tên tương tự khác phải hoàn thành Chuyên đề bổ túc kiến thức dành cho Chương trình Thạc sĩ ngành Khoa học máy tính hướng Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT).

2.2. Điều kiện ngoại ngữ:

Ngôn ngữ sử dụng trong chương trình đào tạo là tiếng Anh. Do đó, thí sinh phải có 1 trong các văn bằng, chứng chỉ tiếng Anh như sau:

a. Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài mà trong đó ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Anh, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

b. Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam; hoặc có bằng tốt nghiệp kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng; Hoặc có bằng tốt nghiệp các chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh được Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc ĐHQG-HCM công nhận;

c. Có 1 trong các chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh qui định dưới đây còn trong thời hạn 2 năm kể từ ngày thi chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ dự thi, gồm các chứng chỉ sau:

IELTS

(IDP- Úc; HĐ Anh cấp)

TOEFL

(ETS cấp)

TOEIC

(ETS cấp)

VNU-EPT

(ĐHQG-HCM cấp)

5.0 ITP: 450

iBT: 50

L-R: 450

S-W: 181

201-225
 • Tiêu chuẩn xét tuyển:
 • Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định tại mục 3 thông báo này.
 • Có đủ sức khoẻ để học tập.
 • Đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định tại mục 2.2 thông báo này
 • Đạt yêu cầu phỏng vấn xét tuyển của Tiểu ban chuyên môn (điểm trung bình chung ≥ 7.0 điểm)

3. Phát và nhận hồ sơ dự tuyển:

 • Thời gian phát và nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 00 ngày 15/11/2021
 • Thí sinh mua và nộp Hồ sơ tại Phòng Đào tạo Sau Đại học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q.5, Tp.HCM, hoặc Viện John von Neumann, ĐHQG-HCM, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM.
 • Lệ phí hồ sơ: 50.000đ/bộ
 • Lệ phí đăng ký xét tuyển: 500.000đ/thí sinh

4. Thời gian phỏng vấn xét tuyển:

Dự kiến lịch phỏng vấn vào ngày 28/12/2021

5. Qui trình xét tuyển:

5.1. Phỏng vấn xét tuyển:

Hội đồng chuyên môn sẽ phỏng vấn thí sinh dựa trên một số tiêu chí sau:

 • Khả năng học tập (Intellectual capability)
 • Động lực tham gia chương trình (Motivation for participating to this program)
 • Hướng nghiên cứu quan tâm (Preferred orientation)
 • Tự đánh giá về kiến thức, khả năng tham gia chương trình (Assessment of complimentary knowledge to be attending the program)
 • Kế hoạch học tập (Personal statement of purpose)

5.2. Xét duyệt danh sách trúng tuyển:

Căn cứ hồ sơ dự tuyển, kết quả đánh giá của Tiểu ban chuyên môn, Hội đồng tuyển sinh xét duyệt danh sách đề nghị thí sinh trúng tuyển.

5.3. Phê duyệt Quyết định công nhận học viên:

Căn cứ đề xuất danh sách thí sinh trúng tuyển của Hội đồng xét tuyển, Hiệu trưởng ra Quyết định phê duyệt công nhận học viên cao học chính thức.

6. Dự kiến thời gian khai giảng khóa học: tháng 01/2022

7. Thông tin liên hệ:

Mọi thông tin vui lòng liên hệ tại Phòng Đào tạo Sau đại học Trường ĐH Khoa học Tự nhiên.

 

Nơi nhận:
– ĐHQG-HCM để báo cáo
– Viện JVN
https://sdh.hcmus.edu.vn
– Lưu VT, SĐH
 KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Lê Quan

 

Đính kèm Thông báo xét tuyển JVN 2021