ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  97 /SĐH

TP.HCM, ngày 18 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi Đánh giá năng lực tiếng Anh (4 kỹ năng)
Chương trình dành cho học viên cao học xét chuẩn trình độ tiếng Anh bậc thạc sĩ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học trong tháng 11 như sau:

1. Đối tượng dự thi: học viên cao học của các trường thành viên ĐHQG-HCM.

Lưu ý: Học viên đăng ký dự thi không yêu cầu phải học lớp ôn tập môn tiếng Anh

2. Lịch thi các đợt trong tháng 11/2021

 • Đợt 1: Ngày 07/11/2021 (sáng thi Nghe-Đọc-Viết; chiều thi vấn đáp)
 • Đợt 2: Ngày 11/11/2021 (sáng thi Nghe-Đọc-Viết; chiều thi vấn đáp)
 • Đợt 3: Ngày 14/11/2021 (sáng thi Nghe-Đọc-Viết; chiều thi vấn đáp)

3. Cấu trúc đề thi: phụ lục 1 (đính kèm)

4. Địa điểm thi: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, TP.HCM

5. Phân bố giờ thi: phụ lục 2a, phụ lục 2b (đính kèm)

6. Đăng ký dự thi:

 • Học viên chọn đăng ký ngày thi trong tháng 11/2021 tại link: https://forms.gle/knxF84DnftFqhyvG8, từ ngày 21/10/2021 đến 24/10/2021.
 • Do số lượng tổ chức thi mỗi đợt có giới hạn (100 hv/1 đợt), Nhà trường sẽ đóng link đăng ký trước hạn nếu đã đủ số lượng.

7. Lệ phí thi: 650.000đ/ học viên.

Học viên đóng lệ phí thi từ ngày 27/10/2021 đến 30/10/2021 (vui lòng không đóng học phí trước thời hạn này) theo hình thức chuyển khoản:

a. Trực tiếp tại ngân hàng Agribank:

Học viên đóng học phí tại các chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng Agribank

 • Khi đóng học phí, học viên cung cấp “mã số HVCH” và tên trường ĐH Khoa học Tự nhiên cho nhân viên ngân hàng.
 • Sau khi đóng tiền, học viên phải giữ chứng từ nộp tiền của ngân hàng để xác nhận đã đóng học phí. Hóa đơn thu học phí sẽ được phòng Kế hoạch Tài chính, trường ĐH KHTN gửi về địa chỉ email của học viên.

b. Qua dịch vụ Internet Banking của Agribank: theo hình thức Bill Payment, Viettelpay

8. Học viên cần đảm bảo nguyên tắc an toàn phòng chống dịch covid-19 khi dự thi tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, bao gồm:

a. Sử dụng mã QR của ứng dụng VNEID/Y tế HCM/ Sổ sức khỏe điện tử/ PC-COVID có thể hiện lịch sử tiêm vaccine, thực hiện khai báo y tế và thực hiện quét mã QR khi vào Trường.

b. Đã tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 (ít nhất 1 mũi đối với loại vaccine tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm) có minh chứng trên ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử hoặc PC-COVID.

c. Người đã từng nhiễm SARS-CoV-2 khỏi bệnh, phải có giấy xuất viện và giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch phường, xã, thị trấn; giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly được cấp cho các trường hợp F0 cách ly tại nhà theo đúng quy định.

d. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K trong khuôn viên Trường.

9. Nhận giấy báo dự thi:

Học viên nhận giấy báo dự thi tại phòng ĐT Sau đại học (phòng B08), trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ theo lịch thi như sau:

Stt Ngày thi Thời gian nhận giấy báo dự thi
1 07/11/2021 Ngày 04, 05/11/2021 (giờ hành chính)

và từ 6g30  – 7g00 ngày 07/11/2021

2 11/11/2021 Ngày 09, 10/11/2021 (giờ hành chính)

và từ 6g30  – 7g00 ngày 11/11/2021

3 14/11/2021 Ngày 12/11/2021 (giờ hành chính)

và từ 6g30  – 7g00 ngày 14/11/2021

10. Kết quả thi

 • Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh được dùng để xét chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ tiếng Anh trong chương trình đào tạo thạc sĩ dành cho học viên cao học thuộc các Cơ sở đào tạo thành viên của Đại học Quốc gia TP.HCM.
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên sẽ chuyển kết quả thi đến cơ sở đào tạo thạc sĩ của học viên, không cấp phiếu điểm cho từng học viên.
 • Cách tính điểm: Điểm đánh giá được tính là điểm trung bình chung của 4 kỹ năng (không tính điểm từng kỹ năng): Học viên đạt chuẩn đầu trình độ ngoại ngữ tiếng Anh khi điểm trung bình chung ≥ 80 điểm(theo thang điểm 160).
 • Công bố kết quả: học viên xem kết quả thi tại website: sdh.hcmus.edu.vn sau ngày ngày thi ít nhất 14 ngày.
Nơi nhận:
– Như trên;
– BGH (để báo cáo)
– Lưu SĐH

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh