ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 15 tháng 10 năm 2021

 

THÔNG BÁO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

Stt

Mã HV Họ tên học viên Ngành Tên đề tài QĐ Thành lập HĐ BVLV

Ngày bảo vệ

1. 18C63009 HOÀNG THỊ BÍCH TUYỀN Sinh học thực nghiệm – Chuyên ngành Sinh lý động vật Đánh giá hiệu quả chuyển phôi nang có chất lượng kém trên bệnh nhân thụ tinh trong ống nghiệm ở bệnh viện Hùng Vương 1281/QĐ-KHTN ngày 15/10/2021 13 giờ 30 29/10/2021
2. 18C63011 LÂM MINH HOÀNG Sinh học thực nghiệm – Chuyên ngành Sinh lý động vật Khảo sát tác động của huyết tương giàu tiểu cầu lên tử cung chuột bị hội chứng Asherman 1282/QĐ-KHTN ngày 15/10/2021 15 giờ 00 29/10/2021
3. 18C63005 LÊ PHAN QUỲNH NHƯ Sinh học thực nghiệm – Chuyên ngành Sinh lý động vật Chọn lọc nguồn dược liệu cây An Xoa (Tổ kén – Helicteres sp.) và đánh giá dược tính theo định hướng sử dụng hỗ trợ bảo vệ gan 1283/QĐ-KHTN ngày 15/10/2021 13 giờ 30 30/10/2021
4. 18C63013 ĐÀO THỊ THU SƯƠNG Sinh học thực nghiệm – Chuyên ngành Sinh lý động vật Đánh giá tác động của huyết tương giàu tiểu cầu lên sự tái tạo nội mạc tử cung chuột in-vitro 1284/QĐ-KHTN ngày 15/10/2021 15 giờ 00 30/10/2021

Thành phần tham dự bảo vệ trực tuyến (online):

  • Học viên cao học có tên trong danh sách trên
  • Tất cả thành viên Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ theo Quyết định thành lập Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ của Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN

Cách thức tham dự buổi bảo vệ: Sử dụng phần mềm trực tuyến zoom

Khách ngoài Trường, SV, HV, NCS có nhu cầu tham dự buổi bảo vệ luận văn vui lòng đăng ký như sau để được cung cấp mật khẩu tham gia:

– Ngày bảo vệ 29/10/2021 tại LINK https://forms.gle/XAfLurGEMeQpJpcj7 thời gian đăng ký từ ngày 22/10/2021 đến ngày 24/10/2021

– Ngày bảo vệ 30/10/2021 tại LINK https://forms.gle/t1ozuf2tuERLRpgP7 thời gian đăng ký từ ngày 23/10/2021 đến ngày 25/10/2021