ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 12 tháng 10 năm 2021

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

Stt

Mã HV Họ tên học viên Ngành Tên đề tài QĐ Thành lập HĐ BVLV

Ngày bảo vệ

1. 17C42001 HỒ VĂN NINH Kỹ thuật điện tử – Chuyên ngành Vi điện tử và thiết kế vi mạch Thực hiện thiết kế Back-end kiến trúc CPU RISC-V đa lõi tốc độ cao, công suất thấp 1260/QĐ-KHTN ngày 12/10/2021 18 giờ 00 21/10/2021
2. 16C41003 NGUYỄN TẤN KIỆT Kỹ thuật điện tử – Chuyên ngành Điện tử, Viễn thông và Máy tính Hiệu năng hệ thống MIMO sử dụng kỹ thuật đa truy cập phi trực giao 1261/QĐ-KHTN ngày 12/10/2021 18 giờ 45 21/10/2021
3. 16C41001 NGUYỄN HOÀI NHÂN Kỹ thuật điện tử – Chuyên ngành Điện tử, Viễn thông và Máy tính Nghiên cứu thiết kế và triển khai thuật toán định tuyến và duy trì mạng lưới Bluetooth năng lượng thấp (BLE Mesh Network) hiệu quả và tiết kiệm năng lượng dùng cho hệ thống IoT 1262/QĐ-KHTN ngày 12/10/2021 19 giờ 30 21/10/2021

Thành phần tham dự bảo vệ trực tuyến (online):

  • Học viên cao học có tên trong danh sách trên
  • Tất cả thành viên Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ theo Quyết định thành lập Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ của Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN

Cách thức tham dự buổi bảo vệ: Sử dụng phần mềm trực tuyến zoom

Khách ngoài Trường, SV, HV, NCS có nhu cầu tham dự buổi bảo vệ luận văn vui lòng đăng ký tại LINK https://forms.gle/Wb3H38HNDTM3EYGs7 từ ngày 14/10/2021 đến ngày 16/10/2021 để được cung cấp mật khẩu tham gia.