TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 

Tên đề tài: Nghiên cứu chuyển hóa sinh khối sợi tre thành hydro bằng phương pháp lên men kết hợp tiền xử lý oxy hóa nâng cao nguyên liệu

Họ và tên NCS: ĐÁI HUỆ NGÂN

Ngành: Hóa lý thuyết và hóa lý                  ; Mã số ngành:  62440119

Thời gian bảo vệ: 13g00, ngày 30/10/2021

Hình thức bảo vệ luận án: Sử dụng phần mềm trực tuyến

Thành phần tham dự bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐVCM  trực tuyến (online)

  • Nghiên cứu sinh: ĐÁI HUỆ NGÂN
  • Tất cả thành viên Hội đồng chấm luận án theo Quyết định số 1041/QĐ-KHTN, ngày 24/8/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN.
  • Giảng viên hướng dẫn

Khách ngoài Trường, SV, HVCH, NCS có nhu cầu tham dự buổi bảo vệ luận án vui lòng gửi đăng ký tại LINK: https://forms.gle/t1ozuf2tuERLRpgP7 từ ngày 23/10/2021 đến ngày 25/10/2021 để được cung cấp mật khẩu tham gia.