TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

 

Tên đề tài: Khảo sát một số bài toán biên cho phương trình giả parabolic phi tuyến

Họ và tên NCS: TRƯƠNG THỊ NHẠN

Ngành: Toán giải tích                  ; Mã số ngành:  62460102

Thời gian bảo vệ:  15g30, ngày 30/10/2021

Hình thức bảo vệ luận án: Sử dụng phần mềm trực tuyến

Thành phần tham dự bảo vệ luận án tiến sĩ cấp CSĐT trực tuyến (online)

  • Nghiên cứu sinh: TRƯƠNG THỊ NHẠN
  • Tất cả thành viên Hội đồng chấm luận án theo Quyết định số 1176/QĐ-KHTN, ngày 27/09/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN.
  • Giảng viên hướng dẫn

Khách ngoài Trường, SV, HVCH, NCS có nhu cầu tham dự buổi bảo vệ luận án vui lòng đăng ký tại LINK: https://forms.gle/t1ozuf2tuERLRpgP7 từ ngày 25/10/2021 đến ngày 27/10/2021 để được cung cấp mật khẩu tham gia.