ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 08 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc ngắt kết nối một số tài khoản Zoom khi học trực tuyến

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO

Kính gửi Quý Thầy Cô và các Anh/Chị học viên cao học.

Từ tháng 4/2020 đến nay, nhà trường đã triển khai và sử dụng hệ thống Zoom cho việc giảng dạy trực tuyến.

Do có một số thay đổi trong chính sách hỗ trợ của hệ thống Zoom cho các đơn vị giáo dục, trong quá trình nhà trường chuyển đổi việc quản trị và tổ chức lại các phòng học trực tuyến, một số buổi học trực tuyến từ ngày 08/10/2021 đến 10/10/2021 có thể bị gián đoạn (ngắt kết nối và đóng session buổi học) sau mỗi 40 phút.

Các lớp giảng dạy bậc sau đại học có khả năng xảy ra hiện tượng ngắt kết nối có các Room ID như sau:

  • Room 24 (Room ID: 519-654-231)
  • Room 51 (Room ID: 993-5227-6781)
  • Room 56 (Room ID: 947-6887-7774)
  • Room 60 (Room ID: 973-9193-6360)
  • Room 97 (Room ID: 971-0745-4017)
  • Room 116 (Room ID: 923-0986-0468)

Nếu buổi học xảy ra hiện tượng này, kính nhờ Quý Thầy Cô và các Anh/Chị học viên Cao học vui lòng kết nối lại vào Zoom theo đúng thông tin của lớp học để tiếp tục buổi học.

Quá trình điều chỉnh việc quản trị và tổ chức lớp học trực tuyến sẽ sớm được nhà trường hoàn tất sớm. Rất mong Quý Thầy Cô và các Anh/Chị học viên hỗ trợ để hoàn tất các buổi học.

Xin cảm ơn Quý Thầy Cô và các Anh/Chị nhiều.

Trân trọng.