ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 30 tháng 9 năm 2021

 

THÔNG BÁO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

Stt

Mã HV Họ tên học viên Ngành Tên đề tài QĐ Thành lập HĐ BVLV

Ngày bảo vệ

1 18C64011 VĂN THỊ HỒNG NGỌC Vi sinh vật học Ảnh hưởng của LysSN và LysSN10 dung hợp với các đuôi His-tag lên sự biểu hiện của EGFP trong Bacillus subtilis 1190/QĐ-KHTN ngày 30/9/2021 13 giờ 30 12/10/2021
2 16C64010 NGÔ THỊ CẨM NHUNG Vi sinh vật học Tạo dòng và biểu hiện gen mã hóa polysaccharide monooxygenase AN3860 trong hệ thống nấm sợi 1191/QĐ-KHTN ngày 30/9/2021 15 giờ 00 12/10/2021
3 18C64006 NGUYỄN VĂN TÍN Vi sinh vật học Kháo sát sự hiện diện của kiểu gen ESBL kháng colistin ở các chủng vi khuẩn E.coli phân lập tại Bệnh viện Bình Dân 1192/QĐ-KHTN ngày 30/9/2021 7 giờ 30 14/10/2021
4 18C64019 HÀ LÊ TẤN TIẾN Vi sinh vật học Khảo sát tỷ lệ đề kháng colistin của các chủng vi khuẩn E. coli sinh ESBL phân lập từ người khỏe mạnh tại Thành Phố Hồ Chí Minh 1193/QĐ-KHTN ngày 30/9/2021 9 giờ 00 14/10/2021
5 18C64012 HỒ LÊ QUỲNH NHƯ Vi sinh vật học Phân tích đặc điểm di truyền các chủng Neisseria meningitidis phân lập tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 – 2019. 1194/QĐ-KHTN ngày 30/9/2021 10 giờ 30 14/10/2021
6 18C64001 NGUYỄN KHẮC MỸ DIÊU Vi sinh vật học Phân lập tuyển chọn một số chủng vi sinh vật kháng nấm Colletotrichum sp. gây bệnh khô cành, khô quả trên cây cà phê 1195/QĐ-KHTN ngày 30/9/2021 13 giờ 00 15/10/2021
7 18C64017 ĐỖ THỊ THANH THẢO Vi sinh vật học Phân lập, tuyển chọn, nuôi cấy các chủng vi tảo có khả năng xử lí nitrogen, phosphorus trong nước sau nuôi tôm 1196/QĐ-KHTN ngày 30/9/2021 14 giờ 30 15/10/2021
8 18C64008 NGÔ THỊ THU HIỀN Vi sinh vật học Phân lập tuyển chọn một số chủng nấm có tính năng  ký sinh tiêu diệt tuyến trùng Tylenchulus semipenetrans gây hội chứng vàng lá thối rễ trên cây có múi 1197/QĐ-KHTN ngày 30/9/2021 16 giờ 00 15/10/2021

Thành phần tham dự bảo vệ trực tuyến (online):

  • Học viên cao học có tên trong danh sách trên
  • Tất cả thành viên Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ theo Quyết định thành lập Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ của Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN

Cách thức tham dự buổi bảo vệ: Sử dụng phần mềm trực tuyến zoom

Khách ngoài Trường, SV, HV, NCS có nhu cầu tham dự buổi bảo vệ luận văn vui lòng đăng ký như sau để được cung cấp mật khẩu tham gia:

– Ngày bảo vệ 12/10/2021 tại LINK https://forms.gle/fHJ8uapLs8UtN3Fb9 thời gian đăng ký từ ngày 05/10/2021 đến ngày 07/10/2021

– Ngày bảo vệ 14/10/2021 tại LINK https://forms.gle/y4EPLAJKcu3rqQtF8 thời gian đăng ký từ ngày 07/10/2021 đến ngày 09/10/2021

– Ngày bảo vệ 15/10/2021 tại LINK https://forms.gle/4QYdqqqnZAaTohHn9 thời gian đăng ký từ ngày 08/10/2021 đến ngày 10/10/2021