TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM
THÔNG BÁO

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO
THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

Tên đề tài: Nghiên cứu xác định các SNP có liên quan nguy cơ ung thư vú ở người Việt Nam
Họ và tên NCS: NGUYỄN THỊ NGỌC THANH
Ngành: Di truyền học ; Mã số ngành: 62420121
Thời gian bảo vệ: 8g00, ngày 14/10/2021
Hình thức bảo vệ luận án: Sử dụng phần mềm trực tuyến
Thành phần tham dự bảo vệ luận án tiến sĩ cấp CSĐT trực tuyến (online)
– Nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ NGỌC THANH
– Tất cả thành viên Hội đồng chấm luận án theo Quyết định số 1026/QĐ-KHTN, ngày 24/8/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN.
– Giảng viên hướng dẫn
Khách ngoài Trường, SV, HVCH, NCS có nhu cầu tham dự buổi bảo vệ luận án vui lòng đăng ký tại LINK: https://forms.gle/y4EPLAJKcu3rqQtF8 từ ngày 07/10/2021 đến ngày 09/10/2021 để được cung cấp mật khẩu tham gia.