TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

 

Tên đề tài: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái loài cá heo Ông Sư (Orcaella brevirostris) vùng biển quần đảo Bà Lụa, Kiên Giang

Họ và tên NCS: CÙ NGUYÊN ĐỊNH

Ngành: Sinh thái học                       ; Mã số ngành:  62420120

Thời gian bảo vệ:  13g30, ngày 05/10/2021

Hình thức bảo vệ luận án: Sử dụng phần mềm trực tuyến

Thành phần tham dự bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐVCM trực tuyến (online)

  • Nghiên cứu sinh: CÙ NGUYÊN ĐỊNH
  • Tất cả thành viên Hội đồng chấm luận án theo Quyết định số 1044/QĐ-KHTN, ngày 24/8/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN.
  • Giảng viên hướng dẫn

Khách ngoài Trường, SV, HVCH, NCS có nhu cầu tham dự buổi bảo vệ luận án vui lòng gửi đăng ký tại LINK: https://forms.gle/epWFMukgEwHpjQGY6 từ ngày 28/09/2021 đến ngày 30/09/2021 để được cung cấp mật khẩu tham gia.