TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM
THÔNG BÁO

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO
THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

Tên đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của nano kim loại lên việc khắc phục một số hiện tượng bất thường của cây trồng nuôi cấy in vitro
Họ và tên NCS: HÀ THỊ MỸ NGÂN
Ngành: Công nghệ sinh học ; Mã số ngành: 62420201
Thời gian bảo vệ: 8g00, 13/10/2021
Hình thức bảo vệ luận án: Sử dụng phần mềm trực tuyến
Thành phần tham dự bảo vệ luận án tiến sĩ cấp CSĐT trực tuyến (online)
– Nghiên cứu sinh: HÀ THỊ MỸ NGÂN
– Tất cả thành viên Hội đồng chấm luận án theo Quyết định số 1024/QĐ-KHTN, ngày 23/8/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN.
– Giảng viên hướng dẫn
Khách ngoài Trường, SV, HVCH, NCS có nhu cầu tham dự buổi bảo vệ luận án vui lòng đăng ký tại LINK: https://forms.gle/aD3QGRRDKA2Z2Q9c từ ngày 06/10/2021 đến ngày 08/10/2021 để được cung cấp mật khẩu tham gia.