Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo kết quả xét học bổng Vallet năm 2021 như sau:

1/ Kết quả xét học bổng (xem file đính kèm)

2/ Do ảnh hưởng của dịch bệnh, việc trao học bổng sẽ không được tổ chức tại Nhà hát Thành phố. Ban Tổ chức Học bổng sẽ gửi email đến từng học viên/NCS được nhận học bổng để HV/NCS cung cấp thông tin tài khoản cá nhân. Tiền học bổng sẽ được gửi đến tài khoản của HV/NCS.

3/ Giấy chứng nhận học bổng: Sau khi Ban Tổ chức Học bổng gửi giấy chứng nhận học bổng của HV/NCS về Trường, Phòng Đào tạo Sau đại học sẽ thông báo đến HV/NCS.