TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM
THÔNG BÁO

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN
THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

Tên đề tài: Một số vấn đề giải tích biến phân và đạo hàm suy rộng trong tối ưu hoá (Selected Topics of Variational Analysis and Generalzed Derivatives in Optimization)
Họ và tên NCS: LÊ PHƯỚC HẢI
Ngành: Toán ứng dụng ; Mã số ngành: 62460112
Thời gian bảo vệ: 9g00, ngày 30/09/2021
Hình thức bảo vệ luận án: Sử dụng phần mềm trực tuyến
Thành phần tham dự bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐVCM trực tuyến (online)
– Nghiên cứu sinh: LÊ PHƯỚC HẢI
– Tất cả thành viên Hội đồng chấm luận án theo Quyết định số 1078/QĐ-KHTN, ngày 30/08/2021. của Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN.
– Giảng viên hướng dẫn
Khách ngoài Trường, SV, HVCH, NCS có nhu cầu tham dự buổi bảo vệ luận án vui lòng gửi đăng ký tại LINK: https://forms.gle/pDhF5hpfrnjpS5yP9 từ ngày 23/9/2021 đến ngày 25/9/2021 (17g00) để được cung cấp mật khẩu tham gia.