TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

 

Tên đề tài: Đánh giá giá trị chẩn đoán và theo dõi điều trị trên bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IIIB và IV bằng xét nghiệm đột biến gen EGFR huyết tương

Họ và tên NCS: PHAN THANH THĂNG

Ngành: Sinh lý học người và động vật                  ; Mã số ngành:  62420104

Thời gian bảo vệ:  8g00, ngày 22/09/2021

Hình thức bảo vệ luận án: Sử dụng phần mềm trực tuyến

Thành phần tham dự bảo vệ luận án tiến sĩ cấp CSĐT trực tuyến (online)

  • Nghiên cứu sinh: PHAN THANH THĂNG
  • Tất cả thành viên Hội đồng chấm luận án theo Quyết định số 1031/QĐ-KHTN, ngày 24/8/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN.
  • Giảng viên hướng dẫn

Khách ngoài Trường, SV, HVCH, NCS có nhu cầu tham dự buổi bảo vệ luận án vui lòng đăng ký tại LINK:  https://forms.gle/HvKae23VnFw1q1oT9 từ ngày 15/9/2021 đến ngày 17/9/2021 (17g00)  để được cung cấp mật khẩu tham gia.