TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

 

Tên đề tài: Nghiên cứu đặc điểm đề kháng kháng sinh và các gen mã hóa yếu tố độc lực của Escherichia coli sinh  b -Lactamase phổ mở rộng

Họ và tên NCS: NGUYỄN LÝ HOÀNG NGÂN

Ngành: Vi sinh vật học                    ; Mã số ngành:  62420107

Thời gian bảo vệ:  8g00, ngày 16/9/2021

Hình thức bảo vệ luận án: Sử dụng phần mềm trực tuyến

Thành phần tham dự bảo vệ luận án tiến sĩ cấp CSĐT trực tuyến (online)

  • Nghiên cứu sinh: NGUYỄN LÝ HOÀNG NGÂN
  • Tất cả thành viên Hội đồng chấm luận án theo Quyết định số 1030/QĐ-KHTN, ngày 24/8/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN.
  • Giảng viên hướng dẫn

Khách ngoài Trường, SV, HVCH, NCS có nhu cầu tham dự buổi bảo vệ luận án vui lòng đăng ký tại LINK:  https://forms.gle/4JyTE2YKUMT6UCgh9 từ ngày 09/9/2021 đến ngày 11/9/2021  để được cung cấp mật khẩu tham gia.