TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

 

Tên đề tài: Hàm Green cho bài toán Micz-Kepler chín chiều

Họ và tên NCS: LÊ ĐẠI NAM

Ngành: Vật lý lý thuyết và vật lý toán                  ; Mã số ngành:  62440103

Thời gian bảo vệ:  9g00, ngày 17/09/2021

Hình thức bảo vệ luận án: Sử dụng phần mềm trực tuyến

Thành phần tham dự bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐVCM  trực tuyến (online)

  • Nghiên cứu sinh: LÊ ĐẠI NAM
  • Tất cả thành viên Hội đồng chấm luận án theo Quyết định số 1039/QĐ-KHTN, ngày 24/8/2021. của Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN.
  • Giảng viên hướng dẫn

Khách ngoài Trường, SV, HVCH, NCS có nhu cầu tham dự buổi bảo vệ luận án vui lòng gửi đăng ký tại LINK: https://forms.gle/KvFGN8o5VuPvg8Td9 từ ngày 10/09/2021 đến ngày 12/09/2021 để được cung cấp mật khẩu tham gia.