TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

 

Tên đề tài: Phát triển mô hình tính toán vật lý và tối ưu hóa quản lý nhiên liệu vùng hoạt (HEU) của lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt

Họ và tên NCS: PHAN THỊ THÙY GIANG

Ngành: Vật lý nguyên tử và hạt nhân                    ; Mã số ngành:  60 44 05 01

Thời gian bảo vệ:  9g00, ngày 26/09/2021

Hình thức bảo vệ luận án: Sử dụng phần mềm trực tuyến

Thành phần tham dự bảo vệ luận án tiến sĩ cấp CSĐT trực tuyến (online)

  • Nghiên cứu sinh: PHAN THỊ THÙY GIANG
  • Tất cả thành viên Hội đồng chấm luận án theo Quyết định số 1027/QĐ-KHTN, ngày 24/8/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN.
  • Giảng viên hướng dẫn

Khách ngoài Trường, SV, HVCH, NCS có nhu cầu tham dự buổi bảo vệ luận án vui lòng đăng ký tại LINK: https://forms.gle/9BtbP4YCkKoxLKyN6 từ ngày 19/09/2021 đến ngày 21/09/2021  để được cung cấp mật khẩu tham gia.