ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 26 tháng 8 năm 2021

 

THÔNG BÁO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

Stt Mã HV Họ tên học viên Ngành Tên đề tài QĐ Thành lập HĐ BVLV Ngày bảo vệ
1. 17C82007 NGUYỄN VĂN THẰNG Quản lý tài nguyên và môi trường Mô hình hóa mưa độ phân giải cao kết hợp giữa mô hình động lực khí tượng và phương pháp thống kê: Áp dụng cho lưu vực sông Sài Gòn và Đồng Nai 1061/QĐ-KHTN ngày 25/8/2021 8 giờ 00 10/09/2021
2. 18C82012 CHUNG THỊ NHÂM Quản lý tài nguyên và môi trường Đánh giá tác động của chế độ triều đến ngập lụt và thiệt hại kinh tế – xã hội của huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh 1062/QĐ-KHTN ngày 25/8/2021 9 giờ 00 10/09/2021
3. 18C82014 CHÂU THỊ THẮNG Quản lý tài nguyên và môi trường Xây dựng các giải pháp quản lý môi trường từ hoạt động chăn nuôi lợn quy mô nông hộ tại xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

 

1063/QĐ-KHTN ngày 25/8/2021 8 giờ 00 10/09/2021
4. 18C82011 NGUYỄN THỊ KIỀU NGA Quản lý tài nguyên và môi trường Đánh giá chất lượng nước mưa  ở các tỉnh Miền Nam năm 2020 1064/QĐ-KHTN ngày 25/8/2021 9 giờ 00 10/09/2021
5. 18C82008 PHẠM VIỆT HẢI Quản lý tài nguyên và môi trường Xây dựng bộ chỉ số phát triển bền vững kinh tế-xã hội và môi trường cho huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận 1065/QĐ-KHTN ngày 25/8/2021 10 giờ 00 10/09/2021

Thành phần tham dự bảo vệ trực tuyến (online):

  • Học viên cao học có tên trong danh sách trên
  • Tất cả thành viên Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ theo Quyết định thành lập Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ của Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN

Cách thức tham dự buổi bảo vệ: Sử dụng phần mềm trực tuyến zoom

Khách ngoài Trường, SV, HV, NCS có nhu cầu tham dự buổi bảo vệ luận văn vui lòng đăng ký tại LINK https://forms.gle/BgMqRQ9VE6ih4f4g7 từ ngày 03/9/2021 đến ngày 05/9/2021 để được cung cấp mật khẩu tham gia.