ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 23 tháng 8 năm 2021

 

THÔNG BÁO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

Stt

Mã HV Họ tên học viên Ngành Tên đề tài QĐ Thành lập HĐ BVLV

Ngày bảo vệ

1. ĐOÀN THẾ SANG Di truyền học Nghiên cứu tác động của các chủng Helicobacter pylori Việt Nam lên cơ chế sửa chữa đứt gãy DNA mạch đôi ở tế bào AGS 776/QĐ-KHTN ngày 20/5/2021 14 giờ 00 06/09/2021
2. 18C66008 PHÙNG VẠN AN Di truyền học Phân tích thực trạng Klebsiella pneumoniae mang gen kháng carbapenem 1048/QĐ-KHTN ngày 24/5/2021 9 giờ 00 07/09/2021
3. 18C66012 NGUYỄN THỊ THÙY LINH Di truyền học Phân tích thực trạng Pseudomonas aeruginosa mang gen kháng carbapenem bằng phương pháp Real time PCR 1047/QĐ-KHTN ngày 24/5/2021 10 giờ 30 07/09/2021

Thành phần tham dự bảo vệ trực tuyến (online):

  • Học viên cao học có tên trong danh sách trên
  • Tất cả thành viên Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ theo Quyết định thành lập Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ của Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN

Cách thức tham dự buổi bảo vệ: Sử dụng phần mềm trực tuyến zoom

Khách ngoài Trường, SV, HV, NCS có nhu cầu tham dự buổi bảo vệ luận văn ngày 07/9/2021 vui lòng đăng ký tại LINK https://forms.gle/UMSTNhRWY5yAcvEu9 (ngày 7/9) và link https://forms.gle/2qnKQDpb5DNJ7ACA9 (ngày 6/9) từ ngày 31/8/2021 đến ngày 02/9/2021 để được cung cấp mật khẩu tham gia.