ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 23 tháng 8 năm 2021

 

THÔNG BÁO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

Stt Mã HV Họ tên học viên Ngành Tên đề tài QĐ Thành lập HĐ BVLV Ngày bảo vệ
1. 16C67013 NGUYỄN VÕ THU THẢO Công nghệ sinh học Nghiên cứu ảnh hưởng của Elicitor và tiền chất lên sự tăng trưởng và tích lũy Rosmarinic acid của huyên phù tế bào cây xạ đen (Ehreia asperula Zoll.&Mor.) 1011/QĐ-KHTN ngày 20/8/2021 8 giờ 00 31/08/2021
2. 16C67022 ĐỖ NGỌC THANH MAI Công nghệ sinh học Tối ưu điều kiện nuôi trồng tạo quả thể nấm Pycnoporus sanguineus và đánh giá hoạt tính kháng khuẩn 1012/QĐ-KHTN ngày 20/8/2021 9 giờ 00 30/08/2021
3. 18C67028 DƯƠNG NGỌC HỒNG LAN Công nghệ sinh học Biểu hiện alpha-toxin H35L H48L trên bề mặt tế bào, bào tử Bacillus subtilis và kiểm tra tính sinh miễn dịch trên chuột 1013/QĐ-KHTN ngày 20/8/2021 8 giờ 00 04/09/2021

Thành phần tham dự bảo vệ trực tuyến (online):

– Học viên cao học có tên trong danh sách trên

– Tất cả thành viên Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ theo Quyết định thành lập Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ của Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN

Cách thức tham dự buổi bảo vệ: Sử dụng phần mềm trực tuyến zoom

Khách ngoài trường có nhu cầu tham dự buổi bảo vệ luận văn, vui lòng gửi email đăng ký tại địa chỉ: nxvinh@hcmus.edu.vn trước ngày 31/8/2021 để được cung cấp mật khẩu tham gia. Vui lòng ghi rõ: Tên người tham dự, email, ngành, ngày, giờ.