Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến học viên cao học và nghiên cứu sinh về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ học bổng Vallet năm 2021 như sau:

Do tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid-19, Ban Học bổng Vallet cùng các đại diện về học bổng của các trường Đại học (trong diện được xét học bổng Vallet) thống nhất: dời hạn cuối đăng ký và nộp hồ sơ online Học bổng Vallet tới hết ngày 15/7/2021.