Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo chương trình học bổng Vallet năm 2021 dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh như sau:

1/ Thông báo của Ban điều hành Học bổng Vallet – Khu vực Phía Nam về chương trình học bổng Vallet 2021 dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh (file đính kèm)

2/ Lưu ý: Học viên cao học và nghiên cứu sinh có nhu cầu đăng ký bảng điểm vui lòng đăng ký trực tuyến qua email dtsaudaihoc@hcmus.edu.vn hoặc tại website https://sdh.hcmus.edu.vn/ (mục Học vụ hỗ trợ).