ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

NCS. NGUYỄN TRƯƠNG CÔNG MINH, chuyên ngành Hóa lý thuyết và hóa lý – 62440119, với đề tài “Nghiên cứu cơ chế ức chế enzyme Acetyl-Coa Carboxylase trong điều trị hội chứng chuyển hoá acid béo bằng các phương pháp hoá tin buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 14g00 ngày 09/07/2021, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM