THÔNG BÁO

HỌC BỔNG TIẾN SĨ 

Trường Đại học Tổng hợp L’Aquila

Phòng Sau đại học chuyển tiếp thông tin học bổng Tiến sĩ từ Trường Đại học Tổng hợp L’Aquila (Italia) theo link đính kèm:

Call for PhD applications

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ.
– Mr. Nguyễn Thanh Phương – Đại học Tổng hợp L’Aquila, Italy
– Email: phuong.nguyen@univaq.it

Trân trọng.