Điểm thi môn Sinh học phân tử – BTKT ngành DT, CNSH, SLĐV K30