Quyết định 803/QĐ-HĐTS ngày 27/5/2021 về việc xét miễn thi môn ngoại ngữ đối với ứng viên đăng ký xét tuyển trình độ thạc sĩ năm 2021 đợt 1