ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

1. PHAN THỊ THÙY GIANG, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân – 60 44 05 01, với đề tài “Phát triển mô hình tính toán vật lý và tối ưu hóa quản lý nhiên liệu vùng hoạt (HEU) của lò phản ứng hạt nhân Đà Lạtvào lúc 9g00, ngày 12/06/2021, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

2. NCS. TRỊNH HOÀNG DƯƠNG, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Hóa hữu cơ – 62440114, với đề tài “Khảo sát thành phần hóa học của vỏ trái bứa Planchon (Garcinia planchonii) và rễ cây xáo tam phân (paramignya trimera)vào lúc 8g00, ngày 12/06/2021,  tại phòng F.203, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM