ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 442/TB-KHTN TPHCM, ngày 18 tháng 5 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi lịch thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2021- đợt 1 do dịch bệnh Covid- 19

 

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO:

Do tình hình dịch bệnh COVID- 19 hiện nay đang diễn ra phức tạp, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo hoãn lịch thi tuyển sinh sau đại học ngày 29, 30/5/2021 và chuyển sang thi vào ngày 19, 20/06/2021. Cụ thể lịch thi như sau:

1. Ngày thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ: 19/06/202120/06/2021. Lịch thi cụ thể các môn như sau

          Ngày thi Sáng Chiều
19/06/2021 Môn cơ bản Môn cơ sở
20/06/2021 Ngoại ngữ

 

2. Lịch phỏng vấn xét tuyển trình độ tiến sĩ:

Từ ngày 19/06/2021 – 25/06/2021. Lịch phỏng vấn cụ thể từng ngành sẽ công bố vào ngày 16/06/2021 trên website https://sdh.hcmus.edu.vn

3. Thời gian phỏng vấn xét hổ sơ đăng ký dự bị tiến sĩ:

Từ ngày 19/06/2021 – 25/06/2021. Lịch phỏng vấn cụ thể từng ngành sẽ công bố vào ngày 16/06/2021 trên website https://sdh.hcmus.edu.vn

Thông tin liên hệ phòng Đào tạo Sau đại học:
– Văn phòng: Phòng B8 (tầng trệt nhà B), 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM
– Điện thoại: 028 38350 097
– Email: dtsaudaihoc@hcmus.edu.vn;
– Fanpage: http://www.facebook.com/ogs.hcmus

Thông báo đính kèm

Nơi nhận
ĐHQG-HCM để báo cáo
– Các Sở, Trường ĐH, CĐ, …
https://sdh.hcmus.edu.vn
– Lưu VT; SĐH

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký)

Trần Lê Quan