Quyết định 753/QĐ-HĐTS ngày 18 tháng 5 năm 2021 về việc xét miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2021 đợt 1