Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc điều chỉnh lịch học môn Tổng hợp hữu cơ và hóa học xanh 1 của lớp cao học ngành Hóa hữu cơ, khóa 30 như sau:

Lịch học:

  • Sáng Thứ Bảy, 9g00
  • Sáng Chủ nhật. 9g00

Giảng viên phụ trách: PGS.TS. Lưu Thị Xuân Thi

Hình thức học: học online

Tài khoản Zoom học online: học viên liên hệ với giảng viên qua email ltxthi@hcmus.edu.vn để được cung cấp thông tin đăng nhập lớp học