Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến học viên lớp ôn tập tuyển sinh sau đại học môn Sinh học cơ sở như sau:

Lịch học bù: 18g00 đến 21g00 ngày 12/5/2021 (thứ Tư)

Giảng viên phụ trách: PGS.TS. Trần Lê Bảo Hà

Phần mềm sử dụng: Zoom

Thông tin đăng nhập lớp học đã: được gửi đến học viên qua email.

Trường hợp học viên chưa nhận được email thông tin đăng nhập lớp học, vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học qua email dtsaudaihoc@hcmus.edu.vn để được hỗ trợ.