PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO

Lớp ôn tập môn Sinh học cơ bản sẽ nghỉ học 1 buổi tối thứ Ba, ngày 20/4/2021. Lịch học bù sẽ được giảng viên thông báo trên lớp vào buổi học tiếp theo.