PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO

Lớp ôn tập môn Sinh học cơ sở sẽ học bù 1 buổi sáng Chủ nhật (7g30 – 11g30), ngày 25/4/2021, tại phòng E401.