THÔNG BÁO

Môn Lý thuyết biểu diễn nhóm hữu hạn ngành Đại số K29 chuyển sang thi tại phòng E401 lúc 14g00 ngày 08/4/2021