THÔNG BÁO

Phòng thi môn Giải tích hàm nâng cao thi vào sáng ngày 07/4/2021 như sau:

  • Phòng F305: Đại số và lý thuyết số K30
  • Phòng E402: Toán giải tích K30, K29; Xác suất thống kê K30; Toán ứng dụng K30; TUD – Giáo dục toán học K30, K29