PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO

Lớp ôn tập môn Toán rời rạc (môn Cơ bản dự thi cao học ngành Khoa học máy tính và ngành Hệ thống thông tin) ngày 10/4/2021 (sáng và chiều thứ Bảy) chuyển sang học tại Giảng đường 1.