THÔNG BÁO

Môn Lý thuyết thống kê toán nâng cao lớp cao học ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán học khóa 30/2020 sẽ thi vào ngày 09/4/2021 (thứ 6) lúc 8g00 tại phòng E302