Thông báo 268A/KHTN-SĐH ngày 29/3/2021 về việc kết quả xét chuyển sang học tiếp giai đoạn 2 ngành Toán ứng dụng khóa năm 2020 CTLKĐT giữa Trường ĐHKHTN và 4 CSĐT ĐH của CH Pháp