PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO

Buổi học ôn tập thi tuyển sinh sau đại học môn Toán cơ bản, phần Giải tích, ngày 26/3/2021 (thứ Sáu) sẽ bắt đầu vào lúc 18g30.