ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 

NCS. NGUYỄN VĂN HOÀNG, chuyên ngành Hóa lý thuyết và hóa lý – 62440119, với đề tài “Nghiên cứu cấu trúc và tính chất điện hóa của vật liệu cấu trúc lớp NaxMM’O2(M,M’ là Mn, Fe, Co) và NaxNi1/3 Mn1/3Co1/3O2 buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 9g00 ngày 07/04/2021, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM