THÔNG TIN HỌC BỔNG

Phòng ĐT SĐH chuyển tiếp thông tin học bổng Postdoc từ Viện nghiên cứu Gran Sasso của Italy, nội dung theo link đính kèm:

https://www.gssi.it/communication/announcements/item/12047-postdoctoral-research-fellowship-2021

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Anh. Nguyễn Thanh Phương, Đại học Tổng hợp L’Aquila, Italy

Email: thanhphuong.nguyen@univaq.it

Trân trọng.