ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

THÔNG BÁO
v/v lịch học ôn tập môn CƠ BẢN, CƠ SỞ chuẩn bị cho kỳ thi
tuyển sinh sau đại học năm 2021 – đợt 1

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO

Nhằm tạo điều kiện cho người dự tuyển chương trình đào tạo thạc sĩ năm 2021 (đợt 1) hệ thống kiến thức các môn CƠ BẢN, CƠ SỞ trong kỳ thi thi Tuyển sinh Sau đại học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo mở các lớp hướng dẫn ôn tập theo kế hoạch như sau:

1/ Thời gian học:

Dự kiến từ ngày 08/3/2021 đến hết thời lượng mỗi môn học (dự kiến 02/5/2021).

2/ Thời lượng môn học, học phí:

  • Môn cơ bản : 3 tín chỉ (45 tiết, 2 buổi/tuần)
  • Môn cơ sở : 2 tín chỉ (30 tiết, 1-2 buổi/ tuần);

Mức thu học phí: 250.000đ/ tín chỉ

3/ Danh mục môn học có tổ chức lớp ôn tập và thời khóa biểu của từng môn học:

4/ Thời gian đóng học phí:

  • Học viên đã đăng ký ghi danh trực tuyến từ ngày 18/02/2021 đến ngày 01/3/2021 liên hệ đóng học phí và nhận THẺ VÀO LỚP (chỉ được cấp 1 lần) tại phòng ĐT Sau đại học, Trường ĐH KH Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5.
  • Thời gian đóng học phí: từ ngày 02/3/2021 đến 17g00 ngày 05/3/2021.
  • Đăng ký bổ sung: Học viên có thể đăng ký ghi danh bổ sung và đóng học phí tại Phòng Đào tạo Sau đại học trước 17g00 ngày 05/3/2021 (giờ hành chính).

5/ Tài liệu môn học:

  • Đề cương môn học: Học viên tham khảo đề cương tại trang web: https://sdh.hcmus.edu.vn (mục Tuyển sinh\ Cao học).
  • Tài liệu môn học: theo nội dung đã nêu trong đề cương, học viên tự mua giáo trình, sách tham khảo thêm tại các nhà sách.

6/ Giấy triệu tập học ôn tập:

Học viên có nhu cầu cấp giấy triệu tập học ôn tập, giấy xác nhận lịch học để trình cơ quan công tác giải quyết chế độ đi học, đề nghị liên hệ với phòng Đào tạo Sau Đại học (xuất trình biên lai thu học phí) từ ngày 08/3/2021 đến ngày 02/5/2021.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 3 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh