THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CẤP EMAIL CHO HỌC VIÊN CAO HỌC VÀ NGHIÊN CỨU SINH CHÍNH QUY KHÓA TUYỂN 2020

Phòng Đào tạo Sau đại học và Phòng Công tác Sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên triển khai cung cấp dịch vụ trên nền hệ thống Office 365 (của Microsoft) qua email có dạng MSHV@student.hcmus.edu.vn cho mỗi Học viên cao học và Nghiên cứu sinh chính quy khóa 2020 (đợt 1 và đợt 2) như sau:

Dạng thức email: MSHV@student.hcmus.edu.vn

Mật khẩu mặc định: HCMUS + 5 ký tự sau cùng của MSHV + 04 ký tự sau cùng của số điện thoại + @

VD: MSHV là 20C55001 và số điện thoại 0123456789 sẽ có thông tin đăng nhập như sau

Email: 20C55001@student.hcmus.edu.vn

Pass: HCMUS550016789@

Lưu ý: Số điện thoại dùng để đăng nhập là số điện thoại học viên cung cấp cho Phòng ĐT SĐH. Nếu không truy cập được vui lòng liên hệ Phòng ĐT SĐH để nhận hỗ trợ.

Chú ý: Sau khi được cấp tài khoản, học viên phải đăng ký thông tin xác thực (thông qua email hoặc điện thoại) với Microsoft để tự reset mật khẩu khi cần thiết tại website: http://aka.ms/ssprsetup (xem hướng dẫn đính kèm)

Quyền lợi:

  1. Ứng với mỗi tài khoản email được cung cấp, học viên có thể cài đặt miễn phí bản quyền bộ Microsoft Office mới nhất (gồm có Word, Excel, Power Point, Outlook và OneNote) tối đa trên 05 thiết bị (PC, laptop, Mac,..) cộng với 01 Terabyte (TB) miễn phí lưu trữ trên hệ thống lưu trữ trực tuyến OneDrive và nhiều dịch vụ hữu ích khác. (Lưu ý: Microsoft sẽ xác định số lần cài đặt trên thiết bị mới theo từng tài khoản, nếu tài khoản nào cài đặt nhiều hơn 5 lần, tài khoản đó sẽ được xem là vi phạm bản quyền của Microsoft).
  2. Phòng ĐT SĐH sẽ cung cấp cho mỗi HV và NCS một tài khoản trên website của phòng ĐT SĐH có tài khoản trùng với email được tạo cho HV và NCS. Tài khoản trên website này dùng để đăng ký các học vụ hỗ trợ và nhận các thông báo từ Phòng Đào tạo Sau đại học trong quá trình học tập (sẽ có thông báo cụ thể sau).

Trách nhiệm:

Không sử dụng email cho các hình thức vi phạm pháp luật, vi phạm các điều khoản của Microsoft và các quy định của trường ĐH Khoa học Tự nhiên.

Lưu ý rằng, bản quyền này chỉ dành cho cá nhân học viên, NCS đang học tại Trường. Học viên, NCS không được chia sẻ tài khoản cho người khác trong bất kỳ trường hợp nào (Khi tiến hành xác thực tài khoản xem như học viên đã cam kết các điều khoản được quy định khi đăng ký sử dụng, nếu vi phạm sẽ bị kỷ luật cảnh cáo, khóa tài khoản và chịu trách nhiệm pháp lý theo yêu cầu của Microsoft).

Email này sẽ được duy trì trong thời gian học tập chính quy. Sau khi kết thúc thời gian học tập chính thức, Phòng ĐT Sau đại học sẽ tiến hành xóa các email hết hạn theo quy định.

Trân trọng.