PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO

Lớp cao học môn Máy học (ngành Khoa học máy tính và ngành Hệ thống thông tin, khóa 30/2020) nghỉ học 1 buổi tối thứ Tư, 13/01/2021. Lý do: Giảng viên bị bệnh.

Lịch học bù sẽ được giảng viên thông báo trên lớp vào buổi học tiếp theo.