ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

LỊCH HỌC BỔ TÚC KIẾN THỨC KHÓA NĂM 2020

NGÀNH VI SINH, HÓA SINH, DI TRUYỀN,

SHTN – SINH LÝ ĐỘNG VẬT, CÔNG NGHỆ SINH HỌC

 

Thời gian học: 18/01/2021 – 31/01/2021 (2 tuần): học chuyên môn

01/02/2021 – 20/02/2021: Nghỉ Tết Nguyên Đán

22/02/2021 – 12/3/2021 (3 tuần): học chuyên môn

STT Tên môn Ngày học GV giảng dạy Phòng học
1 Sinh học phân tử Thứ 3 (17g45 – 20g30) và Thứ 5 (17g45 – 20g30) ThS. Nguyễn Thái Hoàng Tâm F304

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC