ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

LỊCH HỌC BỔ TÚC KIẾN THỨC KHÓA NĂM 2020

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH – HỆ THỐNG THÔNG TIN

 

Thời gian học: 18/01/2021 – 31/01/2021 (2 tuần): học chuyên môn

01/02/2021 – 20/02/2021: Nghỉ Tết Nguyên Đán

22/02/2021 – 16/4/2021 (8 tuần): học chuyên môn

Stt Tên môn thi Ngày học GV giảng dạy Phòng học
1 Kỹ thuật lập trình 18g00, Thứ 6

Bắt đầu ngày 22/01/2021

TS. Trương Toàn Thịnh F304
2 Cơ sở dữ liệu 18g00, Thứ 5

Bắt đầu ngày 21/01/2021

TS. Lê Nguyễn Hoài Nam F302
3 Các thuật toán thông minh nhân tạo và ứng dụng 18g00, Thứ 3

Bắt đầu ngày 19/01/2021

ThS. Lê Ngọc Thành F303

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC