THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo Sau đại học thông tin đến các Anh/Chị Nghiên cứu sinh và Học viên cao học khóa tuyển năm 2020 thực hiện khảo sát đầu khóa theo nội dung sau:

1. Khảo sát học viên cao học nhập học:
https://goo.gl/forms/GVihlERJeYwJ5DDE2

2. Khảo sát nghiên cứu sinh nhập học

Những ý kiến của Anh/Chị sẽ giúp nâng cao chất lượng tuyển sinh và đào tạo sau đại học của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.

Trân trọng