Quyết định 1641/QĐ-HĐTS ngày 02/12/2020 xét miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ xét tuyển trình độ thạc sĩ năm 2020 đợt 2 – bổ sung